Categorie archief: Geen categorie

Impressie bezoek Landgoed Everstein

Op 6 oktober was er  voor alle meewerkers, begeleiders en ouders een informatiebijeenkomst over de aanstaande uitbreiding van dagbestedingsmogelijkheden bij Werk aan de Winkel. We hebben een bezoek gebracht aan de net opgeleverde kas op het landgoed en er is informatie gegeven over de plannen per half november, na de verhuizing. Kevin deed de rondleiding en Gijs en Jeannet hebben wat verteld over de verschillende werkzaamheden op het landgoed en de gewassen die we tot nu toe hebben gezaaid, gepoot en geoogst. Hierbij een korte impressie van de wandeling naar het Landgoed.

 

Ook voor huishoudelijke ondersteuning!

Misschien heeft u het al gelezen in het Kontakt, of op een andere manier gehoord.

De gemeente Vianen heeft besloten om bij te springen bij mensen die Huishoudelijke Hulp heel goed zouden kunnen gebruiken. Denk hierbij aan situaties waarin:

  • behoefte is aan aanvullende ondersteuning van huishoudelijke verzorging,
  • mantelzorgers die zich nu al inzetten, overbelast dreigen te raken,
  • de reguliere huishoudelijke ondersteuning om financiële redenen een probleem is.

Wij zijn verheugd dat de gemeente Vianen in Everdingen “Winkel & Zo ” aangewezen heeft als aanbieder voor deze hulp. Dat betekent dat u zich bij ons kunt melden.
In overleg met u gaan we kijken hoe voor u onze huishoudelijke ondersteuning er uit kan zien. Wij doen dan een voorstel aan de Gemeente.

Uw eigen bijdrage voor deze huishoudelijke hulp bedraagt € 5,= per uur. De rest wordt door de gemeente betaald. Tenminste als de Gemeente Vianen akkoord gaat.
De hulp die u van ons krijgt staat onder begeleiding van een vaste medewerker die samen met één of meerdere meewerker de huishoudelijke taken zal uitvoeren.

IMG_0004

 

 

 

 

 

 

 

Kunt u onze hulp goed gebruiken, meld u dan bij Liz of Hetty.
Dat kan in de winkel, via de telefoon 0347 779 899, of via de mail info@werkaandewinkelvianen.nl.

 

 

Gezelligste winkel van provincie Utrecht

De gezelligste winkel van de de Provincie Utrecht!

Op 16 maart jongstleden was het zover: het voltallige team van de Winkel&zo was uitgenodigd om op kasteel de Hooge Vuursche in Baarn bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. Met zijn allen over de rode loper, geweldig! Met veel tromgeroffel en confetti werden de prijzen uitgereikt aan alle provinciewinnaars. We zijn uiteindelijk op 34 na de gezelligste winkel van Nederland geworden, lang niet slecht!

Alle meewerkers werden kort geïnterviewd en mochten iets vertellen over de winkel. Een unieke belevenis.

IMG-20150316-WA0007Nogmaals, alle stemmers enorm bedankt! Onze excuses voor alle ‘spam’ die jullie eraan over hebben gehouden, dat wisten we van te voren echt niet!

En Annette, bedankt voor het overnemen van de winkel waardoor we er met zijn

Untitled 0 00 03-03

Arbeidsmatige dagbesteding in Everdingen

Werk aan de Winkel is een project waarin arbeidsmatige dagbesteding wordt geboden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Een zorgpunt, een supermarkt, een ontmoetingsplek en boeken-uitleen midden in het dorp Everdingen, waar mensen met een functiebeperking werkervaring op kunnen doen in de zorg, de horeca en in de detailhandel. Hiermee bied ‘Werk aan de Winkel’  zorg, ontwikkelingsmogelijkheden, een betere kans op de arbeidsmarkt en integratie in de samenleving.

Wij vinden dat iedereen die zinvol wil participeren in onze samenleving daartoe de gelegenheid moet krijgen. We bieden een kleinschalige werkomgeving, waar ieder op zijn/haar eigen niveau, maar met voldoende deskundige en gediplomeerde begeleiding (waar nodig), op een zo normaal mogelijk manier aan de maatschappij kan deelnemen.

De maatschappij verandert en eist steeds meer van de mensen. Mensen met een (arbeids)beperking worden hierdoor gemakkelijk buitengesloten, omdat zij niet aan de eisen van de arbeidsmarkt kunnen voldoen. Door een aanbod van werkplekken te creëren om naar vermogen te werken, wil Werk aan de winkel inspelen op de veranderende samenleving en een passende werkplek bieden voor diegenen die niet in staat zijn aan de huidige eisen van de arbeidsmarkt te voldoen, maar wel graag willen werken.

Wij willen zo min mogelijk inmenging vanuit de zorg en zoveel mogelijk integratie met de maatschappij. Onze opdracht is steeds te kijken naar de mogelijkheden van de meewerker en niet naar de beperking.