Maandelijks archief: december 2013

Untitled 0 00 03-03

Arbeidsmatige dagbesteding in Everdingen

Werk aan de Winkel is een project waarin arbeidsmatige dagbesteding wordt geboden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Een zorgpunt, een supermarkt, een ontmoetingsplek en boeken-uitleen midden in het dorp Everdingen, waar mensen met een functiebeperking werkervaring op kunnen doen in de zorg, de horeca en in de detailhandel. Hiermee bied ‘Werk aan de Winkel’  zorg, ontwikkelingsmogelijkheden, een betere kans op de arbeidsmarkt en integratie in de samenleving.

Wij vinden dat iedereen die zinvol wil participeren in onze samenleving daartoe de gelegenheid moet krijgen. We bieden een kleinschalige werkomgeving, waar ieder op zijn/haar eigen niveau, maar met voldoende deskundige en gediplomeerde begeleiding (waar nodig), op een zo normaal mogelijk manier aan de maatschappij kan deelnemen.

De maatschappij verandert en eist steeds meer van de mensen. Mensen met een (arbeids)beperking worden hierdoor gemakkelijk buitengesloten, omdat zij niet aan de eisen van de arbeidsmarkt kunnen voldoen. Door een aanbod van werkplekken te creëren om naar vermogen te werken, wil Werk aan de winkel inspelen op de veranderende samenleving en een passende werkplek bieden voor diegenen die niet in staat zijn aan de huidige eisen van de arbeidsmarkt te voldoen, maar wel graag willen werken.

Wij willen zo min mogelijk inmenging vanuit de zorg en zoveel mogelijk integratie met de maatschappij. Onze opdracht is steeds te kijken naar de mogelijkheden van de meewerker en niet naar de beperking.