kevin en ron

Samenwerking

Bij Werk aan de Winkel werken mensen met zeer uiteenlopende leeftijden en met diverse achtergronden, begeleid door gediplomeerde begeleiders.
Alle meewerkers hebben gemeenschappelijk dat ze een grote afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt.

Met onderstaande instellingen zijn we inmiddels een samenwerking aangegaan ten aanzien van arbeidsmatige dagbesteding en/of reïntegratie:

Daarnaast werken we samen met andere verenigingen en stichtingen binnen de gemeente Vianen, zoals voetbalvereniging Everstein, stichting dorpshuis ‘t Knooppunt en de natuur- en vogelwacht Vijfheerenlanden.