photo2 (4)

Stichting Vitaal Dorp

De Stichting Vitaal Dorp is een overkoepelende organisatie in Everdingen, opgericht in november 2013. Zij heeft zichzelf  ten doel gesteld de vitaliteit van het dorp  te vergroten en de vitaliteit van haar inwoners te versterken. Zij tracht haar doel te bereiken door het realiseren en in stand houden van voorzieningen en activiteiten, zoals een levensmiddelenwinkel, een zorgpunt, een koffiecorner met een boekspot, een dorpskrant en een dorpsmoestuin.

De stichting wenst haar activiteiten vorm te geven op een maatschappelijk verantwoorde wijze, waarbij de focus gericht wordt op het benutten van kansen voor een beter milieu en op meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij.

De stichting streeft er naar zijn activiteiten zoveel mogelijk te realiseren met behulp van vrijwilligers uit het dorp enerzijds en met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en deelnemers aan reïntegratieprojecten anderzijds.

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Voor de laatste ontwikkelingen rondom Vitaal Dorp kunt u onze facebookpagina bekijken